Úterý - Neděle

9.00 – 17.00 hod

Děti, studenti, důchodci

20 Kč

Dospělí

40 Kč

Výtvarná dílna

Účastníci výtvarné dílny si vyzkouší tvorbu jedné ze základních grafických technik a tou je linoryt, konkrétně tedy odrývaný linoryt. Vytváření tisku pomocí odrývaného linorytu je o něco složitější způsob tvorby grafického listu pomocí soutisku několika matric, které vznikají postupným odrýváním jednoho a toho samého štočku. Předlohou pro náš tisk bude malba modrého období, a to Špálův obraz Na Otavě před bouří ze sbírek Národní galerie v Praze.

  • Místo konání: učebna Prácheňského muzea v Písek
  • Termín: 22. června 2019 od 13 do 17 hodin
  • Počet účastníků dílny: 5
  • Cena: 250 Kč
  • Rezervace nutná: merickova@prachenskemuzeum.cz

Na Otavě před bouří, olej na plátně, 1929, 89 x 116 cm, O 3938, Fotografie © Národní galerie v Praze 2018