Úterý - Neděle

9.00 – 17.00 hod

Děti, studenti, důchodci

20 Kč

Dospělí

40 Kč

Katalog

Výstavní katalog Václav Špála – Na Otavě mapuje pobyty Václava Špály na Písecku a z dopisů, článků a archivních dokumentů skládá mozaiku jeho letních měsíců v letech 1929/30. Publikace obsahuje reprodukce všech vytavených děl a řadu dobových snímků. Jednu z kapitol též tvoří přepis rozhlasového rozhovoru se synem Václava Špály Janem, který mimo jiné vzpomíná na pobyty na Cajsce. V katalogu je zpracována i doprovodná výstava Mlýny na Otavě, která je historickou sondou do oblasti dolního Pootaví v době Špálových pobytů.

Publikace byla vydána za finanční podpory města Písek.
Katalog je k zakoupení v muzejním obchodě.

Autoři textu:
Bc. Martina Měřičková
Mgr. Jan Kouba
Mgr. Tomáš Poskočil

Počet stran: 74

Reprodukce: 41; z toho 21 celostránkových

Vydalo Prácheňské muzeum v roce 2019 v nákladu 250 ks